fbpx
  • 1.východoslovenská OZV podala ohlásenia za rok 2022

    Splnená ohlasovacia povinnosť pre výrobcov

Úvod   >   Blog   >   1.východoslovenská OZV podala ohlásenia za rok 2022

1.východoslovenská OZV splnila ohlasovaciu povinnosť za zastúpených výrobcov obalov a neobalových výrobkov za obdobie roku 2022 v zákonnej lehote.

Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky boli podané:
Ohlásenie o obaloch uvedených na trh v Slovenskej republike a plnení miery zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov (Príloha č. 16 Vyhlášky 366/2015)
Ohlásenie o zbere odpadov z obalov (Príloha č. 17)
Ohlásenie o neobalových výrobkoch uvedených na trh v Slovenskej republike a miere zhodnocovania a recyklácie odpadov z neobalových výrobkov (Príloha č. 18) v zmysle § 27 ods. 4 písm. h) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Potvrdenia o splnení vyhradených povinností za rok 2022 za obaly a neobalové výrobky v zmysle § 28 ods. 4 písm. i) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov obdržia výrobcovia do konca marca 2023.

Ďakujeme Vám za spoluprácu a dôveru.