fbpx
 • Obaly a neobalové výrobky

  • S individuálnym prístupom
  • Transparentne
  • Garancia splnenia povinností
  • Rovnaké ceny pre všetkých
   
  Trieďme odpad na 1

Partnerstvo v regióne

Efektívne, Lokálne, Cielene

Prečo my?

Pretože sme východniari
s dlhoročnými skúsenosťami

v odpadovom hospodárstve

Tok financií výrobcov nasmerujeme do efektívneho triedeného zberu na východe Slovenska.

Zisti viac

Naše služby pre Vás

Klienti

Plnenie povinností pre výrobcov /klientov/ obalov a neobalových výrobkov

Zisti viac

Obce

TRIEDENÝ ZBER perspektívne

Zisti viac

Verejnosť

Informácie - edukácia - zábava

Zisti viac

Novinky

 • Analyzujeme zloženie vyzbieraného triedeného odpadu

  Pozreli sme sa bližšie na obsah žltých vriec

 • Termíny mimoriadneho odvozu triedeného odpadu

  Termíny pre partnerské samosprávy

 • Neprimerane vysoké ceny môžu ohroziť výrobcov – názor

  Legislatívne zmeny a tempo nárastu cien môže spôsobiť nárast recyklačných poplatkov ďaleko nad odhady výrobcov

 • Možnosť mimoriadnych odvozov triedeného odpadu v partnerských samosprávach

  Zvyšujeme komfort triedenia pre obyvateľov