fbpx
 • Obaly a neobalové výrobky

  • S individuálnym prístupom
  • Transparentne
  • S financovaním obcí na východe
  • Za primerané ceny
   
  Trieďme odpad na 1

Partnerstvo v regióne

Efektívne, Lokálne, Cielene

Prečo my?

Pretože sme východniari
s dlhoročnými skúsenosťami

v odpadovom hospodárstve

Tok financií výrobcov nasmerujeme do efektívneho triedeného zberu na východe Slovenska.

Zisti viac

Naše služby pre Vás

Klienti

Plnenie povinností pre výrobcov /klientov/ obalov a neobalových výrobkov

Zisti viac

Obce

TRIEDENÝ ZBER perspektívne

Zisti viac

Verejnosť

Informácie - edukácia - zábava

Zisti viac

Novinky

 • EKOčarovné VIANOCE na 1

  Aby Vianoce neboli tvorcom odpadu, ale radosti

 • Plastová novela schválená

  Smernica "SUP" transponovaná

 • Novela zákona o odpadoch

  Účinnosť od 1.novembra 2021

 • MŽP SR pripravuje zmeny vo vyhláške o rozšírenej zodpovednosti výrobcov

  Sadzby a ekonomicky oprávnené výdavky na rok 2022 najneskôr v novembri