fbpx
 • Novinky

  Vitajte na stránkach spoločnosti 1. východoslovenská OZV, s.r.o

Úvod  >  Novinky
 • ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018

  Recertifikácia systému manažérstva kvality a environmentálneho manažérstva a certifikácia systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

 • Ohlásenia 2023 za výrobcov 1.východoslovenskej OZV podané

  Ohlasovacia povinnosť pre výrobcov splnená

 • Kalendáre zberu do všetkých domácností

  Viac ako 13 000 domácností s kalendárom zberu 2024

 • Pribudli ďalšie 1100 l kontajnery na triedený zber v partnerských samosprávach

  Nové kontajnery v desiatich samosprávach

 • Posun v schvaľovaní nových pravidiel na zníženie, opätovné použitie a recykláciu obalov

  Europarlament o nových pravidlách pre obaly

 • Nová evidenčná a ohlasovacia povinnosť – viesť podrobné údaje o materiálovom zložení obalov a neobalových výrobkov

  Evidencia podrobných údajov o materiálovom zložení

 • Súťaž ku DŇU ZEME

  VÝCHOD ČISTÍ ZEM 3

 • 1.východoslovenská OZV podala ohlásenia za rok 2022

  Splnená ohlasovacia povinnosť pre výrobcov