fbpx
  • Nová evidenčná a ohlasovacia povinnosť – viesť podrobné údaje o materiálovom zložení obalov a neobalových výrobkov

    Evidencia podrobných údajov o materiálovom zložení

Úvod   >   Blog   >   Nová evidenčná a ohlasovacia povinnosť – viesť podrobné údaje o materiálovom zložení obalov a neobalových výrobkov

Dňa 1.júla 2023 nadobudla účinnosť novela vyhlášky č.371/2015Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.
Pre výrobcov obalov a neobalových výrobkov pribudla nová povinnosť viesť podrobné údaje o materiálovom zložení obalov a neobalových výrobkov a následne ich poskytnúť zmluvnej OZV.

Rozsah vedenia podrobných údajov o materiálovom zložení obalov a neobalových výrobkov uvádzaných na trh za obdobie kalendárneho roka výrobcom obalov a výrobcom neobalových výrobkov, je ustanovený v prílohe č. 10c .

Nová evidenčná povinnosť rozširuje internú evidenciu o údaje v štruktúre prílohy č.10c od 1.10.2023, čiže prvýkrát je potrebné rozšíriť internú evidenciu za 4.štvrťrok 2023. Následne sa budú tieto údaje OZV hlásiť pri podávaní výkazov za 4.štvrťrok, t.j. do 10.1.2024 prostredníctvom partnerského konta.