fbpx
 • Prečo my

  Pretože zabezpečíme plnenie vyhradených povinností za reálne ceny pre výrobcov, triedený zber adresne pre každú samosprávu, úhrada skutočných nákladov zberovým spoločnostiam

Úvod  >  Prečo my

AUTORIZÁCIA MŽP SR

na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov pre OBALY


Východ, to nie sú len tri, či štyri najväčšie mestá o ktoré majú všetky OZV záujem, ale aj počtom malé dedinky, obce v pohraničí, turistické strediská, marginalizované obce, či ostatné okresné mestá. 

Prečo sme vznikli

Východ sa za posledné roky stal pre OZV „čiernym Petrom“. Nechceným zlom, len za účelom naplnenia podmienky preukázania sa potrebným počtom obyvateľov.

Dôsledkom tejto filozofie je minimálny záujem zo strany OZV na prevádzkovaní skutočne funkčného a efektívneho systému triedeného zberu v takýchto obciach a mestách, napriek nezanedbateľným platbám do systému OZV od výrobcov z východného Slovenska.

vysoké tatry
odpad

Vždy ku koncu roka prežívajú SAMOSPRÁVY napätie a neistotu z každoročného kolotoča vyhrážania sa výpoveďami zo strany OZV, realizovaných výpovedí, či zmene OZV.

Preto sme sa rozhodli založiť skutočne východoslovenskú OZV, ktorá bude podporovať rozvoj triedeného zberu odpadov vo všetkých kútoch východného Slovenska a bude zodpovedným partnerom pre výrobcov, obce a zberové spoločnosti.


 

SPRÁVA Z AUDITU ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY


Cieľom je spoločne vytvoriť infraštruktúru triedeného zberu odpadu, ktorá bude efektívna, funkčná, perspektívna a optimálne nastavená pre všetkých partnerov

Plnenie povinností pre výrobcov

 • - s atraktívnymi cenami, berúc do úvahy špecifiká tohto regiónu
  - pre klientov /výrobcov/ z východného Slovenska a všetkých ostatných výrobcov srdcom z východu
  - pre tých, ktorým záleží na triedenom zbere aj v tej najmenšej obci, či meste na východnom Slovensku
  - ktorých zaujímajú konkrétne obce a mestá financované prostredníctvom ich finančnej povinnosti
  - ktorí chcú vedieť, ako efektívne boli použité ich finančné prostriedky zo strany zberovej spoločnosti na dosiahnutú úroveň triedeného zberu v obci, či meste
  - komplexnými službami v oblasti rozšírenej zodpovednosti výrobcov, v súlade s platnou legislatívou
výrobná hala
slovenská dedina

Plnenie povinností pre obce a mestá

 • - prednostne pre samosprávy na východnom Slovensku
  - na mieru, podľa požiadaviek a potrieb obyvateľov, či miestnej samosprávy,
  - poskytnutím dostatočného počtu zberných nádob a frekvencií vývozov
  - bez potreby akéhokoľvek doplácania za triedený zber z rozpočtov samospráv
  - efektívne, s cieľom dosiahnutia čo najvyššej úrovne vytriedenia
  - komunikačne moderne, prostredníctvom web kontaktov zriadených pre každú samosprávu
  - adresnou realizáciou environmentálnych a vzdelávacích aktivít pre obyvateľov v oblasti predchádzania vzniku odpadov a triedeného zberu odpadov

Plnenie povinností voči zberovým spoločnostiam

- úhrada skutočne preukázateľných nákladov
- platobná disciplína
- kooperácia pri nastavovaní systému s výhľadom na dlhodobú spoluprácu
- bez nutnosti dotovať triedený zber odpadov z rozpočtu zberovej spoločnosti

moderná kancelária
kancelária

Plnenie povinností voči verejnosti

- vzdelávacie aktivity prispôsobené špecifikám jednotlivých regiónov
- osobitné vzdelávacie aktivity pre marginalizované skupiny obyvateľov a rómske skupiny obyvateľov
- realizácia vzdelávacích a propagačných aktivít na území národnostných menšín v jazyku národnostnej menšiny
- realizácia ďalších aktivít v oblasti predchádzania vzniku odpadov, triedeného zberu a obehovej ekonomiky