fbpx
  • Partnerské konto

    Elektronické podávanie štvrťročných výkazov, korešpondencie a oznámenia rôznych zmien

Úvod  >  Partnerské konto

Pre koho je partnerské konto určené?

  • - pre klientov / výrobcov/ na elektronické podávanie štvrťročných výkazov uvedenia na trh obalových a neobalových výrobkov, ako aj pre oznámenia rôznych zmien
  • - pre obce na elektronické uloženie všetkých zmlúv a ďalšej dôležitej korešpondencie
  • - pre výkupne odpadov na elektronické podávanie štvrťročného oznámenia o druhu a množstve vykúpeného odpadu a jeho zhodnotení v prvom zariadení na zhodnocovanie odpadov
  • - pre zberové spoločnosti na elektronické podávanie mesačných výkazov o vyzbieraných množstvách vytriedených komunálnych odpadov za obec, podľa katalógových čísel  a štvrťročných výkazov o zhodnotených komunálnych odpadov za obec, podľa katalógových čísel a kódu zhodnotenia, vrátane preukázania materiálového toku