fbpx
  • Povedali o nás

    Čo o nás povedali výrobcovia, primátori, starostovia a zberové spoločnosti

Úvod  >  Spolupráca  >  Povedali o nás

Povedali o nás

caret-down caret-up caret-left caret-right
Mgr. Silvia Žeňuchová starostka obce Koromľa
Obec Koromľa po ukončení zmluvy o zbere separovaného odpadu sa rozhodla pre správny krok a uzatvorila v roku 2020 zmluvu o zbere separovaného odpadu s novo vzniknutou  spoločnosťou 1.východoslovenská OZV, ktorá pôsobí v našom regióne. Svojim prístupom, komunikáciou a samotné osobné stretnutia priniesli v našej obci frekventovanejší vývoz separovaného odpadu,  distribúciu letákov a vývozných propagačných materiálov do domácnosti, čím sa zvýšila miera triedenia v našej obci. Verím, že máme dobrého partnera a spolupráca s 1.východoslovenskou OZV bola správnym rozhodnutím.
Ján Juhász starosta obce Somotor

Aj v roku 2022 pokračuje obec s triedením odpadu s vašou firmou - 1.východoslovenskou OZV. Na základe doterajšej spolupráce môžem skonštatovať, že sme vo vás našli zodpovedného partnera, ktorému záleží na našej spokojnosti. Oceňujeme osobný prístup, ako aj snahu o prispôsobenie sa našim potrebám.

Sme spokojní najmä s navýšením frekvencií vývozov, vašim záujmom o fungovanie tohto systému, čomu nasvedčuje aj dodanie 1100 l kontajnerov v počte 8 ks na triedený zber. Verím, že naša spolupráca bude takto fungovať aj naďalej.

Ing. Miroslav Čičák starosta obce Zemplínska Široká

„Každoročne sme koncom kalendárneho roka obdržali výpoveď zmluvy o zbere separovaného odpadu. Tak sa stalo aj koncom roka 2020. Dostali sme ponuku od vašej firmy 1. východoslovenská OZV. Zmluvu sme uzatvorili. Zatiaľ žiadna firma nezisťovala, ako sme spokojní s jej službami. Od začiatku roka je to už náš možno štvrtý telefonát, kde sa ma pýtate na spokojnosť obce s vývozom. Musím povedať, že sme spokojní najmä s navýšením frekvencií vývozov a vašim záujmom o fungovanie tohto systému. Verím, že naša spolupráca bude takto fungovať aj naďalej. Verím, že sme vo vás našli stabilného partnera na niekoľko rokov.“

Mgr. Slávka Krišťáková starostka obce Rejdová

„Vznik 1.východoslovenskej OZV sme uvítali z dôvodu, že sa jedná o partnera, ktorý pôsobí priamo v našom regióne a je teda predpoklad kvalitnejšej a rýchlejšej komunikácie v súvislosti s vývozom separovaného odpadu. Ocenili sme osobný prístup, ako aj snahu o prispôsobenie sa našim potrebám a
hľadanie vhodného konsenzu. Spoločnosť nás pravidelne kontaktuje, čo je prísľubom kvalitnej vzájomnej spolupráce.“