fbpx
  • Povedali o nás

    Čo o nás povedali výrobcovia, primátori, starostovia a zberové spoločnosti

Úvod  >  Spolupráca  >  Povedali o nás

Povedali o nás

caret-down caret-up caret-left caret-right
Mgr. Gabriel Viňanský starosta obce Zalužice
Koncom roka 2020 sme dostali ponuku od 1. východoslovenskej OZV s ktorou sme uzatvorili zmluvu o zbere separovaného odpadu. Túto ponuku sme privítali a obzvlášť nás zaujala tým, že sa spoločnosť zameriava na oblasť východného Slovenska. Veľmi oceňujeme ústretový prístup a pravidelné kontaktovanie prostredníctvom telefonickej, či elektronickej komunikácie a osobné stretnutia. Potešilo nás predovšetkým navýšenie frekvencie vývozov. Spoločnosť  oslovila obec aj pri príprave harmonogramu vývozu odpadu na rok 2022. 

1. východoslovenská OZV sa pravidelne informuje ohľadom spokojnosti obce ohľadom vzájomnej spolupráce. Oceňujeme to, pretože je to symbolom profesionálneho prístupu. Predpokladáme, že nás čaká dlhoročná a veríme, že aj úspešná spolupráca.
Mgr. Silvia Žeňuchová starostka obce Koromľa
Obec Koromľa po ukončení zmluvy o zbere separovaného odpadu sa rozhodla pre správny krok a uzatvorila v roku 2020 zmluvu o zbere separovaného odpadu s novo vzniknutou  spoločnosťou 1.východoslovenská OZV, ktorá pôsobí v našom regióne. Svojim prístupom, komunikáciou a samotné osobné stretnutia priniesli v našej obci frekventovanejší vývoz separovaného odpadu,  distribúciu letákov a vývozných propagačných materiálov do domácnosti, čím sa zvýšila miera triedenia v našej obci. Verím, že máme dobrého partnera a spolupráca s 1.východoslovenskou OZV bola správnym rozhodnutím.
Ján Juhász starosta obce Somotor

Aj v roku 2022 pokračuje obec s triedením odpadu s vašou firmou - 1.východoslovenskou OZV. Na základe doterajšej spolupráce môžem skonštatovať, že sme vo vás našli zodpovedného partnera, ktorému záleží na našej spokojnosti. Oceňujeme osobný prístup, ako aj snahu o prispôsobenie sa našim potrebám.

Sme spokojní najmä s navýšením frekvencií vývozov, vašim záujmom o fungovanie tohto systému, čomu nasvedčuje aj dodanie 1100 l kontajnerov v počte 8 ks na triedený zber. Verím, že naša spolupráca bude takto fungovať aj naďalej.

Ing. Miroslav Čičák starosta obce Zemplínska Široká

„Každoročne sme koncom kalendárneho roka obdržali výpoveď zmluvy o zbere separovaného odpadu. Tak sa stalo aj koncom roka 2020. Dostali sme ponuku od vašej firmy 1. východoslovenská OZV. Zmluvu sme uzatvorili. Zatiaľ žiadna firma nezisťovala, ako sme spokojní s jej službami. Od začiatku roka je to už náš možno štvrtý telefonát, kde sa ma pýtate na spokojnosť obce s vývozom. Musím povedať, že sme spokojní najmä s navýšením frekvencií vývozov a vašim záujmom o fungovanie tohto systému. Verím, že naša spolupráca bude takto fungovať aj naďalej. Verím, že sme vo vás našli stabilného partnera na niekoľko rokov.“

Mgr. Slávka Krišťáková starostka obce Rejdová

„Vznik 1.východoslovenskej OZV sme uvítali z dôvodu, že sa jedná o partnera, ktorý pôsobí priamo v našom regióne a je teda predpoklad kvalitnejšej a rýchlejšej komunikácie v súvislosti s vývozom separovaného odpadu. Ocenili sme osobný prístup, ako aj snahu o prispôsobenie sa našim potrebám a
hľadanie vhodného konsenzu. Spoločnosť nás pravidelne kontaktuje, čo je prísľubom kvalitnej vzájomnej spolupráce.“

Ladislav Slovjak, EMBA starosta obce Cejkov

„Po výpovedi od OZV k 31.12.2020 sme v obci CEJKOV od 1.1.2021 pokračovali s triedením odpadu s 1.východoslovenskou OZV. Sme radi, že vznikla OZV so zameraním na východné Slovensko, ktorá nás ihneď zazmluvnila. Veríme, že v 1.východoslovenskej OZV sme našli zodpovedného partnera na niekoľko rokov.“