fbpx
  • Pribudli ďalšie 1100 l kontajnery na triedený zber v partnerských samosprávach

    Nové kontajnery v desiatich samosprávach

Úvod   >   Blog   >   Pribudli ďalšie 1100 l kontajnery na triedený zber v partnerských samosprávach

10 samospráv s novými 1100 l kontajnermi

Od začiatku roka 2024 sme postupne zabezpečili pre naše partnerské samosprávy spolu 21 ks 1100 l kontajnerov na triedený zber papiera, skla a plastov. Okrem tradičného vrecového systému zberu triedeného odpadu môžu obyvatelia obcí Benkovce, Gočovo, Hraň, Lúčky, Ondavské Matiašovce, Tovarné, Vojčice, Zalužice, Závadka a mesta Veľké Kapušany využívať aj nové kontajnery.

Zakúpené kontajnery sú pre obce dodávané bezplatne. Všetky kontajnery boli zaradené do harmonogramu zberu triedeného odpadu v dotknutých obciach, pričom  náklady spojené so zberom triedených zložiek odpadu plne hradíme zberovej spoločnosti.

Sme presvedčení, že kontajnery napomôžu vo všetkých obciach k dosiahnutiu čo najvyššej úrovne vytriedenia, spolu so zabezpečením  komfortu triedenia odpadov  pre všetkých obyvateľov obcí bývajúcich v bytových domoch.