fbpx
  • Ďalšie kontajnery na triedený zber

    Pribúdajú 1100 l kontajnery na triedený zber

Úvod   >   Blog   >   Ďalšie kontajnery na triedený zber

Šesť nových samospráv sa môže tešiť na nové 1100 l kontajnery na triedený zber odpadov

Aj v tomto roku pokračuje naša spoločnosť 1.východoslovenská OZV v poskytovaní 1100 l kontajnerov na triedený zber odpadov pre obyvateľov našich partnerských samospráv. Novými kontajnermi reagujeme na požiadavku samospráv  doplniť 1100 l kontajnery k bytovým domom v obciach  a tým  aj zvýšiť komfort zberu triedeného odpadu.

Takto sme vyhoveli samosprávam v obciach Michaľany, Tovarné, Žalobín a Sedliská. Triedený zber skla sme podporili aj dodaním ďalších 2 ks 1100 l kontajnerov do obce Dlhá Ves. Pokračujeme aj v dopĺňaní kontajnerov v meste Veľké Kapušany, kde sme dodali kontajnery pre zber papiera a skla.

Celkovo sme za dva roky dodali našim samosprávam 50 kusov 1100 l kontajnerov, čím výrazne napomáhame k rozvoju triedeného zberu v obciach na východnom Slovensku.