fbpx
 • Klienti

  A viem za čo platím

Úvod  >  Služby  >  Klienti

Plnenie povinností pre výrobcov /klientov/ obalov

 • - registrácia v Registri výrobcov obalov
  - plnenie limitov recyklácie a zhodnotenia odpadov a cieľov zberu
  - vedenie evidencie o obaloch uvedených na trh
  - vypracovanie a podanie ročného ohlásenia o plnení limitov a recyklácie odpadov
  - výpočet trhového podielu

 

Ste výrobca obalov? 

ÁNO, ak

 • - balíte, alebo plníte výrobky do obalov
 • - dovážate do SR výrobky zabalené v obale
 • - vyrábate, prípadne dovážate a následne predávate prázdne obaly priamo spotrebiteľovi
 • - ak si objednáte zabalenie výrobku, ktorý uvádzate na trh pod svojou obchodnou značkou

 

Ste výrobca obalov /klient/

výrobná hala
výrobná budova

Plnenie povinností pre výrobcov /klientov/ neobalových výrobkov

 • - registrácia v Registri neobalových výrobkov
  - vedenie evidencie o neobalových výrobkoch uvedených na trh
  - vypracovanie a podanie ročného ohlásenia

 

Ste výrobca neobalových výrobkov?

ÁNO, ak

 • - dovážate, vyrábate, alebo vyrábajú pre vás výrobky z papiera, skla, alebo plastu

 
Ste výrobca neobalových výrobkov /klient/