fbpx
 • Klienti

  A viem za čo platím

Úvod  >  Služby  >  Klienti

AJ KEĎ ŽIADEN OBAL NEVYRÁBATE, môžete byť výrobcom

Ste výrobcom obalov  s povinnosťou registrácie, ak:

 • - balíte, alebo plníte výrobky do obalov
 • - dovážate do SR výrobky zabalené v obale
 • - vyrábate, prípadne dovážate a následne predávate prázdne obaly priamo spotrebiteľovi
 • - ak si objednáte zabalenie výrobku, ktorý uvádzate na trh pod svojou obchodnou značkou

 

VÝROBCA BEZ REGISTRÁCIE V REGISTRI VÝROBCOV, NESMIE uvádzať svoje výrobky na trh

výrobná hala
vázy

Ste výrobcom neobalových výrobkov s povinnosťou registrácie, ak:

 • - vyrábate, alebo vyrábajú pre vás výrobky z papiera, skla, alebo plastu
 • - dovážate výrobky z papiera, skla, alebo plastu

 

 • príklady neobalových výrobkov:
 • papier - noviny, letáky, časopisy, kalendáre, katalógy...
 • plast - kuchynský riad, nábytok, hračky...

sklo - poháre, vázy, tabuľové sklo...

 

Plnenie povinností pre výrobcov obalov a výrobcov neobalových výrobkov

Plnenie zákonných povinností výrobcu vyhradeného výrobku podľa § 27 ods.4 zákona o odpadoch

 V rámci plnenia zákonných povinností:

 • - registrácia v Registri výrobcov obalov alebo výrobcov neobalových výrobkov, zmena v Registri
  - plnenie limitov recyklácie a zhodnotenia odpadov
 • - plnenie cieľov zberu
  - vedenie evidencie o obaloch a neobalových výrobkoch  uvedených na trh
  - vypracovanie a podanie ročného ohlásenia o plnení limitov a recyklácie odpadov
  - výpočet trhového podielu
 • - plnenie informačnej povinnosti vo vzťahu k verejnosti a konečným používateľom

Partnerstvo

UDRŽATEĽNOSŤ PRIMERANÝCH CIEN

výška „recyklačných poplatkov“ sa bude úmerne zvyšovať:
- s povinnosťou plnenia vyšších Cieľov zberu stanovených v prílohe č.3a zákona o odpadoch
- s povinnosťou plnenia štandardov zberu, ktoré sa neustále zvyšujú
- v súvislosti s povinnosťou zohľadniť trvanlivosť, opraviteľnosť, opätovnú použiteľnosť, recyklovateľnosť obalov a neobalových výrobkov ako aj prítomnosť nebezpečných látok  vo vyhradených výrobkoch

GARARANCIA

zabezpečenia plnenia všetkých legislatívnych povinností, primárne ciele a záväzné limity odpadového hospodárstva

Ostatné služby:

 • - individuálny prístup ku každému výrobcovi, osobný kontakt
 • - pravidelné zasielanie newsletterov o aktuálnych legislatívnych zmenách
 • - odborná pomoc pri predaji druhotných surovín a zabezpečení ich recyklácie,
 •    či zhodnotenia
 • - aktívna pomoc pri zavádzaní triedeného zberu v prevádzke
 • - odborné poradenstvo v rámci odpadového hospodárstva