fbpx
 • Obce

  Aj VÝCHOD vie a chce triediť

Úvod  >  Služby  >  Obce

Partnerstvo

 • - garancia financovania plne funkčného systému triedeného zberu odpadov v obci
  - zabezpečenie dostatočného počtu a  veľkosti zberných nádob
  - zamedzenie preplňovaniu kontajnerov primeranou frekvenciou vývozov
  - bezodkladné dopĺňanie zberných nádob v novostavbách
  - postupné dosiahnutie minimálne 40-50% úrovne vytriedenia komunálneho odpadu v každej samospráve
  - realizácia propagačných a vzdelávacích aktivít na mieru podľa špecifík regiónu
  - dlhodobá zmluvná spolupráca

ZÁMER je vytvoriť, financovať, prevádzkovať a udržiavať funkčný a efektívny systém triedeného zberu odpadov v obciach a mestách najmä na východnom Slovensku

VÍZIA je rozvoj a udržateľnosť triedeného zberu v samosprávach vyznačujúcich sa slabou infraštruktúrou, nízkou zamestnanosťou, či prítomnosťou marginalizovaných komunít

CIEĽ je v spolupráci s miestnou samosprávou realizovať triedený zber tak, aby výsledkom bola neustále sa zvyšujúca úroveň vytriedenia komunálneho odpadu a  sadzba za uloženie komunálneho odpadu čo najnižšia

ZÁVAZOK je byť dlhodobým  a stabilným  zmluvným  partnerom pre všetky obce a mestá na východnom Slovensku, bez každoročne sa opakujúceho kolotoča výpovedí, či následne stiahnutých výpovedí

 


NAŠE OBCE

Zisti viac

AKO SA NÁM SPOLU DARÍ TRIEDIŤ?

Zisti viac