fbpx
  • Analyzujeme zloženie vyzbieraného triedeného odpadu

    Pozreli sme sa bližšie na obsah žltých vriec

Úvod   >   Blog   >   Analyzujeme zloženie vyzbieraného triedeného odpadu

Analyzovali sme vytriedené plasty

Ako triedite, čo všetko sa vo vytriedenom odpade nachádza monitorujeme prostredníctvom analýz, ktoré priebežne realizujeme v spolupráci so zberovou spoločnosťou.

Aktuálne analýzy vytriedeného odpadu sme zamerali najmä na plasty. Zaujíma nás v prvom rade pomer nečistôt, pomer obalov a neobalových výrobkov, ktoré sa vo vytriedenom odpade nachádzajú. Medzi nečistotami sa opakovane okrem neplastových materiálov vyskytovala obuv, gumené výrobky, odpad, ktorý jednoznačne nepatril do komunálneho odpadu (napr. autoplachta), silne znečistený vytriedený odpad najmä stavebnou chémiou.

Vplyv zálohovania

Súčasne  monitorujeme ako sa odráža zavedenie zálohovania a teda aký objem nápojových PET fliaš sa ešte v triedenom odpade nachádza. Priemerne tvorilo v analyzovaných vzorkách z celkového množstva PET fliaš    vyše polovicu tých, ktoré podliehajú zálohovaniu, čo je predpoklad, že v najbližšom období sa už v triedenom zbere nebudú vyskytovať, keďže od 1.7.2022 sa ukončilo prechodné obdobie. Prekvapením bolo, že sa objavili aj už zálohované nápojové PET fľaše, tých sa vyskytlo cca 10 %.

Detailná analýza zloženia

Blížiaca sa ekomodulácia je podnetom na bližšiu analýzu jednotlivých plastových materiálov podľa druhu s cieľom vyhodnotiť ich recyklovateľnosť, pomer výskytu a pod.

 

Ďakujeme, že triedite

Jedna z analyzovaných vzoriek

Výskyt nápojových PET fliaš

Nečistoty