fbpx
  • Inšpekcia potvrdila dodržiavanie nediskriminačných podmienok

    Férové podmienky pre všetkých našich partnerov

Úvod   >   Blog   >   Inšpekcia potvrdila dodržiavanie nediskriminačných podmienok

Slovenská inšpekcia životného prostredia vykonala kontrolu dodržiavania ust. § 28 ods.4 písm. b) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1.východoslovenskou OZV, s.r.o. za obdobie 01.01.2021 až 28.10.2022.

Inšpekcia konštatuje, že nebolo zistené porušenie ustanovenia „uzavrieť za nediskriminačných podmienok so zakladateľom, vlastníkom, prevádzkovateľom organizácie zodpovednosti výrobcov alebo výrobcom zmluvu o plnení vyhradených povinnosti“, čo bolo predmetom kontroly.

V praxi to znamená, že kontrolou bolo potvrdené, že všetci výrobcovia v zmluvnom vzťahu s 1.východoslovenskou OZV, majú rovnaké, nediskriminačné podmienky.