fbpx
  • ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018

    Recertifikácia systému manažérstva kvality a environmentálneho manažérstva a certifikácia systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Úvod   >   Blog   >   ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018

V uplynulých dňoch vykonal certifikačný orgán v našej spoločnosti recertifikačný audit. Ten sa týkal potvrdenia nastavených procesov v systéme manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015 a v systéme environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001:2015.

Súčasne sme v rámci certifikácie vyhoveli požiadavkám podľa normy 45001:2018,  čím sme potvrdili správne nastavenie procesov v systéme manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súlade s požiadavkami normy.