fbpx
  • Jednorazové papierové obaly, či opakovateľne použiteľný riad?

    Čo viac škodí životnému prostrediu?

Úvod   >   Blog   >   Jednorazové papierové obaly, či opakovateľne použiteľný riad?

Čo škodí viac životnému prostrediu? Tipnite si! Opäť sa potvrdilo, že je nevyhnutné nazerať na problematiku komplexne, v širších súvislostiach, minimálne z pohľadu posudzovania životného cyklu (LCA).

Jednorazové papierové obaly na potraviny a nápoje používané v európskych reštauráciách rýchleho občerstvenia sú pre životné prostredie lepšie ako opakovane použiteľný riad tvrdí analýza zverejnená Európskou asociáciou papierových obalov (EPPA)a realizovaná spoločnosťou Ramboll.

Správa odhaľuje, že v dôsledku využívania opakovane použiteľného riadu sa:
• vyprodukuje o 177 % viac emisií ekvivalentu oxidu uhličitého ako v prípade papierového variantu na jedno
použitie,
• vyprodukuje o 132 % viac jemných tuhých častíc
• spotrebuje o 267 % viac vody,
• zvýši využívanie fosílnych zdrojov o 238 %.
• zvýši sa okysľovanie pôdy o 72 %.