fbpx
  • Možnosť mimoriadneho odvozu triedeného odpadu v partnerských obciach

    Mimoriadny odvoz triedeného odpadu

Úvod   >   Blog   >   Možnosť mimoriadneho odvozu triedeného odpadu v partnerských obciach

Možnosť mimoriadneho odvozu triedeného odpadu v partnerských obciach

v mesiaci august a september sme spolu so zberovou spoločnosťou zabezpečili mimoriadne kapacity pre odvoz triedených odpadov mimo kalendára zvozu. Hlavným zámerom je umožniť obyvateľom odovzdať triedený odpad aj nad rámec termínov aktuálneho kalendára zberu, aby ho neboli nútení dlhodobo zhromažďovať vo väčších množstvách.

Na základe požiadaviek jednotlivých samospráv a koordinácii so zberovou spoločnosťou, prebehnú následne mimoriadne odvozy.

Veríme, že aj týmto krokom motivujeme obyvateľov k systematickému triedeniu a samozrejme napĺňame plnenie povinnosti v zmysle § 27 ods. 4 písm. k) zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov: “zabezpečiť odobratie celého množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného prúdu odpadu z obce“.