fbpx
  • Možnosť mimoriadnych odvozov triedeného odpadu v partnerských samosprávach

    Zvyšujeme komfort triedenia pre obyvateľov

Úvod   >   Blog   >   Možnosť mimoriadnych odvozov triedeného odpadu v partnerských samosprávach

MOŽNOSŤ MIMORIADNYCH ODVOZOV TRIEDENÉHO ODPADU V PARTNERSKÝCH SAMOSPRÁVACH

V spolupráci so zberovou spoločnosťou ponúkame samosprávam v mesiacoch júl, august a september využiť ponuku na mimoriadny odvoz triedeného odpadu z partnerských samospráv. V prípade záujmu zo strany obcí, v koordinácii so zberovou spoločnosťou, zabezpečíme odvoz triedeného odpadu zo 120 l vriec a 1100 l kontajnerov pre komodity papier, sklo a plasty. Našim zámerom je umožniť obyvateľom predovšetkým v letných mesiacoch odovzdať vytriedené zložky komunálneho odpadu nad rámec platných termínov pre zber uvedených v kalendári zberu obce.

Ako prvá na našu ponuku zareagovala samospráva mesta Veľké Kapušany. Na základe vznesenej požiadavky zabezpečíme v dňoch 15.7. a 15.8.2022 mimoriadny vývoz z 1100 l kontajnerov pre komoditu papier. Postupne sa pridávajú aj ďalšie samosprávy -  Zalužice, Michaľany a Zbudza. Veríme, že našu ponuku využijú aj ďalšie obce v snahe vytvoriť čo najlepšie podmienky pre zapojenie sa čo najväčšieho počtu obyvateľov do triedeného zberu.