fbpx
  • MŽP SR pripravuje zmeny vo vyhláške o rozšírenej zodpovednosti výrobcov

    Sadzby a ekonomicky oprávnené výdavky na rok 2022 najneskôr v novembri

Úvod   >   Blog   >   MŽP SR pripravuje zmeny vo vyhláške o rozšírenej zodpovednosti výrobcov

MŽP SR pripravuje zmeny vo vyhláške o rozšírenej zodpovednosti výrobcov

MŽP SR dňa 13.10.2021 zverejnilo, že pracuje na aktualizácii vyhlášky o RZV, v ktorej chce aktualizovať sadzby a ekonomicky oprávnené výdavky na rok 2022.

„Platné znenie vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR) č. 373/2015 Z.z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov a  nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov ustanovuje, že ekonomicky oprávnené výdavky je možné použiť len v roku 2021, a to z dôvodu, že pre ďalšie obdobie mala byť použitá metodika k tzv. „ekomodulácii“. Metodiku pripravuje Európska komisia a členským štátom EÚ mala byť dostupná na jar 2021. Vzhľadom na skutočnosť, že metodika stále nie je k dispozícii, MŽP SR pracuje na aktualizácii vyhlášky, ktorá umožní stanoviť sadzby a ekonomicky oprávnené výdavky na rok 2022. Táto vyhláška bude aktualizovaná po konzultáciách s dotknutými subjektami najneskôr v novembri 2021.“

Zdroj: https://www.minzp.sk/aktuality/aktualizacia-vyhlasky-rozsirenej-zodpovednosti-vyrobcov.html