fbpx
  • Neprimerane vysoké ceny môžu ohroziť výrobcov – názor

    Legislatívne zmeny a tempo nárastu cien môže spôsobiť nárast recyklačných poplatkov ďaleko nad odhady výrobcov

Úvod   >   Blog   >   Neprimerane vysoké ceny môžu ohroziť výrobcov – názor

Názor prezentovaný v odbornom internetovom denníku Odpady-portal.sk

V uplynulých dňoch sme publikovali v Odpady-portál.sk názor našej spoločnosti na dôsledky, vyplývajúce z neprimeraného navyšovania recyklačných poplatkov pre výrobcov. Upozorňujeme, že v dôsledku súčasnej ekonomickej situácie stúpajú všetkým výrobcom náklady  a neadekvátne navyšovanie recyklačných poplatkov  pre výrobcov môže znamenať v konečnom dôsledku úbytok peňazí v systéme triedeného zberu. Podobne zastávame názor, že akékoľvek obmedzovanie súťaže a konkurencie medzi jednotlivými OZV je v neprospech výrobcov. Taktiež nepremyslené  prevzatie iných systémov, napríklad rakúskeho  systému o ktorom sa zmieňujeme,  by  v konečnom dôsledku mohlo viesť k obrovskému nárastu cien pre výrobcov.

Celý článok