fbpx
  • Nové kontajnery pre samosprávy

    Zvyšujeme počty 1 100l kontajnerov pre lepšie triedenie

Úvod   >   Blog   >   Nové kontajnery pre samosprávy

NOVÉ KONTAJNERY PRE SAMOSPRÁVY

Aktuálne pribudlo vyše 30 kusov 1 100 l kontajnerov na triedený zber v našom zmluvnom meste a obciach. Veľké Kapušany sa môžu pochváliť dodaním 21 kusov 1100 l kontajnerov, z toho po 7 kusov pre komoditu papier, sklo a kombinovaný zber plastov, kovov a kompozitných obalov, čo je zvýšenie takmer o štvrtinu oproti doterajším množstvám. Všetky kontajnery boli rozmiestnené v spolupráci so samosprávou na existujúcich stanovištiach kontajnerov s komunálnym odpadom v sídliskovej zástavbe. Našim cieľom bolo doplniť kontajnery na triedený zber na všetky stanovištia s komunálnym odpadom a vytvoriť tak čo najlepšie podmienky všetkým obyvateľom, vrátane zabezpečenia primeranej donáškovej vzdialenosti. Po zvýšení frekvencií vrecového zberu v rodinných domoch, aj obyvatelia sídliskovej zástavby majú vytvorené optimálnejšie podmienky na triedenie papiera, skla, plastov, kompozitných a kovových obalov.
Z nových kontajnerov sa môžu tešiť aj obyvatelia bytových domov v obci Somotor a Michaľany, ktorým boli dodaných 10 kusov kontajnerov, čím sa vyriešil dlhodobý problém obyvateľov bytových domov s uskladnením vytriedených zložiek odpadov. Všetky kontajnery boli financované našou spoločnosťou v rámci rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Triedený zber odpadov je pre obyvateľov bezplatný.