fbpx
  • Plastová novela schválená

    Smernica "SUP" transponovaná

Úvod   >   Blog   >   Plastová novela schválená

Dňa 2.11.2021 bola Národnou radou SR schválená očakávaná novela, ktorou  sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. oodpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z dôvodu transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/904 z 5. júna 2019, o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie (ďalej len „smernica“).

V dôvodovej správe sa uvádza: „Jednorazové plastové výrobky zahŕňajú rôzne bežne používané spotrebné výrobky na rýchle použitie, ktoré sa po jednom použití na svoj určený účel vyhodia, len zriedka sa recyklujú a často sa z nich stáva odpad znečisťujúci životné prostredie. Za účelom zachovania hodnoty výrobkov a materiálov a za účelom znižovania vzniku odpadu a tlaku na vzácne zdroje a životné prostredie je potrebné legislatívne upraviť uvedenú problematiku neustáleho navyšovania používania jednorazových plastových výrobkov.

Ustanovujú sa nové definície, povinnosti pre výrobcov určitých plastových výrobkov v súlade so smernicou, tak aby boli naplnené jej ciele. Primárne ide o zníženie a v niektorých prípadoch o odstránenie závažného negatívneho vplyvu niektorých jednorazových plastových výrobkov na životné prostredie, zdravie a hospodárstvo, ako aj presadzovanie prístupov zameraných na obehové hospodárstvo.“

Ustanovenia  v novom oddiele „Osobitné výrobky z plastu“ sa vzťahujú na jednorazové plastové výrobky uvedené v prílohe č. 7a, výrobky z oxo-degradovateľných plastov a rybárskeho výstroja obsahujúceho plasty.

Ako napovedajú názvy jednotlivých doplnených paragrafov, jednotlivé povinnosti pre výrobcov špecifikovaných plastových výrobkov budú zamerané na:

  • - znižovanie spotreby
  • - zákaz uvádzať jednorazové plastové výrobky uvedené v prílohe č.7a a časti B a výrobky z oxo-degradovateľných plastov na trh    SR *
  • - požiadavky na jednorazový plastový výrobok
  • - požiadavky na označovanie výrobku **(hygienické vložky, tampóny , tampónové aplikátory, vlhčené utierky, tabakové výrobky, poháre na nápoje)
  • - rozšírenú zodpovednosť výrobcu osobitného výrobku z plastu
  • - zvyšovanie informovanosti

 

Účinnosť zákona je stanovená na 1.december 2021, ale mnohé ustanovenia nadobudnú účinnosť postupne, až do roku 2030. Po publikovaní v Zbierke zákonov SR Vás budeme detailne informovať.

*jedná sa o výrobky, ktorých zákaz bol stanovený v zákone o odpadoch od 3.7.2021 v  § 73a (príloha č.7a)

**účinnosť tejto povinnosti je od 1.decembra 2021, klientov 1.východoslovenskej OZV bližšie informujeme prostredníctvom 1OZVnews

3.11.2021