fbpx
  • Podporujeme triedený zber v školách

    Stojany na triedený zber pre školské zariadenia

Úvod   >   Blog   >   Podporujeme triedený zber v školách

Podporujeme triedený zber v školách

V týchto dňoch sme ukončili distribúciu stojanov na triedený zber papiera a plastov do školských zariadení. Spolu s modrými a žltými vrecami obdržali stojany na triedený zber všetky školské zariadenia, ktorých zriaďovateľom je obec, v ktorých naša spoločnosť financuje triedený zber odpadov.  V spolupráci so samosprávou a školskými zariadeniami chceme podnietiť deti a mládež k aktívnemu zapojeniu sa do triedeného zberu odpadov. Komplexne s  pravidelne zasielanými edukačnými materiálmi, či rôznymi súťažami, je to ďalšia z aktivít, ktorej cieľom je oboznámiť školskú mládež s problematikou triedeného zberu a preniesť  tieto  poznatky do každodenného správania v škole i v domácom prostredí. Zber vriec je zabezpečený prostredníctvom zberovej spoločnosti podľa platného harmonogramu zberu v obci.