fbpx
  • Viac trieď a menej plať

    Triedením ovplyvňuješ poplatok za odpady

Úvod   >   Blog   >   Viac trieď a menej plať

Produkcia odpadu rastie závratným spôsobom v celej Európe a Slovensko nie je v  tomto žiadnou výnimkou. Predpovede hovoria, že do roku 2035 bude množstvo vyprodukovaného odpadu v SR každým rokom výrazne stúpať.

V roku 2019 vyprodukoval jeden Slovák 435 kg odpadu, ale predpoklad pre rok 2035 hovorí o produkcií 580 kg odpadu na jedného občana. Dôvodom pre takýto nárast je každoročne sa zvyšujúca spotreba domácností, nakoľko každý zakúpený tovar, či mnoho služieb sú výdatným zdrojom nového odpadu.

Každý vyprodukovaný odpad je potrebné vyzbierať, odviesť a následne buď uložiť na skládku odpadov, alebo termicky zneškodniť v spaľovni odpadov. Vzhľadom na neustále sa zvyšujúce množstvo odpadu rastú aj náklady  na jeho vyzbieranie, prepravu, či uloženie, ktoré na svojej peňaženke pocíti každý z nás. Platí totiž, že čím viac odpadu pribudne na skládke odpadu, tým väčšia finančná záťaž pre občana.

Východiskom z tejto situácie je zvýšenie triedenia komunálnych odpadov, predovšetkým papiera, skla, plastov, kovov, kompozitov, ale aj elektroodpadu, batérií, či biologického  odpadu, pretože len od toho závisí, koľko zaplatia občania obce za uloženie komunálnych odpadov na skládke odpadov. Dnes je výška poplatkov za skládkovanie komunálnych odpadov uvedená v nariadení vlády SR č. 330/2018 Z.z.

Čím vyššiu úroveň vytriedenia komunálneho odpadu dosiahne obec, tým zaplatí nižší poplatok (Tabuľka č.1)

PoložkaÚroveň vytriedenia komunálneho odpadu x [%]Sadzba za rok 2019 v euráchSadzba za rok 2020 v euráchSadzba za rok 2021 a nasledujúce roky v eurách
1 x ≤ 10172633
210 < x ≤ 20122430
320 < x ≤ 30102227
430 < x ≤ 4081322
540 < x ≤ 5071218
66 50 < x ≤ 60 7 11 1571115
7x > 607811

Spoločným cieľom je dosiahnuť čo najnižší poplatok, preto  1.východoslovenská OZV výrazne navýšila frekvenciu vývozov triedeného odpadu, predovšetkým papiera, skla, plastov, kovov a kompozitov v roku 2021. Plánom na tento rok je, aby každá obec, kde naša spoločnosť financuje triedený zber odpadov, dosiahla minimálne úroveň vytriedenia viac ako 20 % a v roku 2022 minimálne úroveň vytriedenia viac ako 30 %.