fbpx
  • Zálohovanie sa blíži, výrobcovia a distribútori jednorazových nápojových obalov už musia konať

    Registrácia u Správcu zálohového systému

Úvod   >   Blog   >   Zálohovanie sa blíži, výrobcovia a distribútori jednorazových nápojových obalov už musia konať

Na základe zákona č.302/2019 Z.z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje (PET fliaš a plechoviek), dôjde od 1.1.2022 v rámci rozšírenej zodpovednosti výrobcov za tieto druhy obalov presun povinností výrobcov z OZV na Správcu zálohového systému. Výrobca, ktorý bude po tomto dátume uvádzať na Slovenský trh tieto jednorazové obaly na nápoje, nebude platiť do OZV, ale budú mať zmluvný vzťah a plniť povinnosti prostredníctvom Správcu zálohového systému.

V praxi to bude znamenať, že doterajší zmluvný vzťah a  spolupráca s OZV bude pokračovať – zvyčajne výrobca uvádza na trh aj iné ako jednorazové nápojové obaly – aj tie sú zabalené do ďalších obalov (fólia, paleta…), len za jednorazové nápojové obaly si povinnosti bude plniť  prostredníctvom Správcu zálohového systému na základe ich zmluvného vzťahu.

Povinnosťou výrobcov týchto jednorazových nápojových obalov bolo zaregistrovať sa do 18.5.2021 a uzatvoriť zmluvu so Správcom záloh.

Distribútor, ktorý od 1.1.2022 bude uskutočňovať distribúciu nápojov v zálohovaných jednorazových obaloch, mal zákonnú povinnosť sa registrovať do 18.5.2021 ako odberné miesto  (predajná plocha najmenej 300 m2).

Aktuálne sa dobrovoľne môžu registrovať aj distribútori s predajnou plochou menšou ako 300 m2.

Jednorazové obaly na nápoje v aktuálnej podobe bude možné uvádzať na trh do 31.1.2022 a distribuované budú môcť byť do 30.6.2022.

Ako sa zaregistrovať a viac informácií nájdete na stránke www.spravcazaloh.sk