fbpx
  • Meníme odpad na surovinu

Úvod  >  Služby  >  Verejnosť  >  Meníme odpad na surovinu

Prečo triediť odpad?

• Šancu na „repete“ má len odpad ktorý správne vytriedim
• Za triedený odpad neplatím, zabezpečujú to výrobcovia prostredníctvom OZV 1.východoslovenská OZV
• Šetrím primárne zdroje (drevo, ropa, piesok, hliník...)
• Chránim životné prostredie (voda, pôda, ovzdušie...)
• Šetrím financie – čím viac a lepšie triedim, znižujem pre obec a následne pre seba poplatok za zmesový
komunálny odpad

Čo sa dá z recyklovaného odpadu znovu vyrobiť?

RECYKLÁCIA PAPIERA

RECYKLÁCIA PLASTOV

RECYKLÁCIA KOVOVÝCH OBALOV

RECYKLÁCIA SKLA

RECYKLÁCIA NÁPOJOVÉHO KARTÓNU