fbpx
  • Súťaže

Úvod  >  Služby  >  Verejnosť  >  Súťaže, kvízy a hry  >  Súťaže

Aktuálne prebiehajúca súťaž

 


 Súťaž pre školy partnerských samospráv ku Dňu Zeme v zbieraní voľne pohodeného odpadu (od 22.4. – 31.5.2022)

Súťaž pre MŠ a ZŠ v partnerských obciach v zbere papiera (od 15.3. – 15.6.2022)


Súťaž ku Dňu Zeme v zbieraní voľne pohodeného odpadu (od 22.3. – 22.4.2022)

Súťaž v zbere papiera pre školy