fbpx
  • Nie som v registri výrobcov

Úvod  >  Ako sa stať klientom 1OZV  >  Nie som v registri výrobcov

PRE TÝCH, KTORÍ SI CHCÚ PLNIŤ ZÁKONNÉ POVINNOSTI

ako výrobca obalov a neobalových výrobkov

 

Cenová ponuka

Podpis zmluvy

Zápis do Registra výrobcov

Info o pridelení registračného čísla

Certifikát o plnení zákonných povinností

Návod pre vyplnenie výkazu

Prístup do elektronického systému na podávanie výkazu