fbpx
  • Sumárna evidencia odpadov

Úvod  >  Služby  >  Obce  >  Sumárna evidencia odpadov

Zoznam sumárnej evidencie vyzbieranej zložky komunálnych odpadov

1.štvrťrok 2022

2.štvrťrok 2022

3.štvrťrok 2022

ROK 2021

1.štvrťrok 2021

2.štvrťrok 2021

3.štvrťrok 2021

4.štvrťrok 2021